autoglasfilm

autoglasfilm

wetgeving

Wetgeving
Al jaren wordt er door ontzettend veel gespeculeerd over wetgeving omtrent het tinten van autoruiten. We spreken altijd alleen over de voorste draairamen en de voorruit. Alle andere ruiten van een auto mogen onbeperkt getint worden, mits er een rechterbuitenspiegel aanwezig is.

Over de discutabele ramen wordt veel gesproken, vooral heel veel onzin, want de wet is niet onduidelijk! De handhaving en hantering van de richtlijnen zijn echter wel ingewikkeld en problematisch.

Wat zegt het BVOM over Tinten?
Deze informatie is ontleend aan de officiele site van het BVOM, de instantie waar Dhr. Koos Spee leiding aan geeft. Deze informatie is objectief, waarheidsgetrouw en volledig. Dit houdt in dat alles wat er overal op internet en in bladen, of in het programma 'Wegmisbruikers!' verteld wordt of gedateerd of onjuist is.

Autoruiten blinderen
In Nederland is het niet toegestaan om de voorste autoruiten te voorzien van folies of coatings die de lichtdoorlaatbaarheid beperken. De Europese richtlijn 92/22/EEG is helder over de norm waaraan autoruiten moeten voldoen. De lichtdoorlaatbaarheid van de voorruit moet minimaal 75% zijn en de lichtdoorlaatbaarheid van de zijruiten aan de voorkant moet minimaal 70% zijn. De achterruit mag wel zijn voorzien van een folie of coating, mits het voertuig beschikt over een rechterbuitenspiegel. Voor alle duidelijkheid: 100% is volledige lichtdoorlaatbaarheid.

Verkeersveiligheid
Iedereen kent ze wel: auto?s die aan alle kanten zijn geblindeerd zodat je de bestuurder niet of nauwelijks kunt zien. Het ziet er misschien stoer uit, maar vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid is het niet slim ?n niet toegestaan. Want oogcontact met andere weggebruikers levert in veel verkeerssituaties extra veiligheid op: ziet de chauffeur mij, wat wil hij nu? Zeker bij regenachtig of donker weer, of juist bij zonnig weer wanneer een zonnebril wordt gedragen, kunnen donkere ruiten tot gevaarlijke situaties leiden. Gelukkig zijn de meeste autobezitters zo verstandig om geen coatings, folies of iets dergelijks op hun autoruiten te plakken.

Controles
De politie controleert steeds vaker auto?s met donker getinte ruiten. Daarvoor hebben zij de beschikking over een apparaat dat de lichtdoorlaatbaarheid van autoruiten meet: de tintman. Is de lichtdoorlaatbaarheid minder dan 50%, dan krijgt de overtreder een procesverbaal en kan het kentekenbewijs deel 1 (A) worden ingevorderd. In dat geval heeft de eigenaar vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat het voertuig weer aan de gestelde eisen voldoet.

Wat doet LLumar hieraan?
LLumar glasfolies heeft een speciale serie films ontwikkeld, speciaal voor de 50% norm (g??n wet!). Dit is de BRIGHT-serie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.